DISPOZITIA Nr. 145/ 2020 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de 17 martie 2020, ora 15:00
DISPOZITIA Nr.145/2020 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de 17 MARTIE 2020,ora 15:00
Primarul orasului Balan d-l. Iojiban Gheorghe ,avand in vedere referatul cu nr.1432/11.03.2020 al secretarului general al Orasului Balan
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan intocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinde de lucru
Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin.8 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ,in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara  ACCESEAZA
|
|
|
|
|
|