DISPOZITIA Nr. 359 _/ 2019 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de 19 noiembrie 2019, ora 15:00
Avand in vedere referatul cu nr. 5986/12.11 2019 al secretarului general al Orasului Balan;
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan inocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinte de lucru:
Constatând faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara
Art.1. Se convoaca Consiliul Local al orasului Balan in SEDINTA ORDINARA in data
de MARTI , 19 NOIEMBRIE 2019, ora 15:00, la Sala de sedinje a Consiliului Local Balan, din strada 1 Decembrie nr. 25, sedinta fiind publica.  ACCESEAZA
|
|
|
|
|
|