DISPOZITIA nr. 330 _/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan, in vederea organizarii $i desfisurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
DISPOZITIA nr. 330 _/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan, in vederea organizarii $i desfisurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Primarul orasului Balan,d-I lojiban Gheorghe ;
in vederea organizarii $i desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019;
Vazand referatul secretarului general al orasului Balan cu nr. 5255 /11.10.2019 prin care se propune emiterea dispozitiei primarului pentru delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019:  ACCESEAZA
|
|
|
|
|
|