DISPOZITIA Nr. 329 /2019 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de 15 octombrie 2019, ora 15:00
Avand in vedere referatul cu nr. 51 85/09.10.2019 al secretarului general al Orasului Balan;
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan inocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinte de lucru;
Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara;   ACCESEAZA

|
|
|
|
|
|