Anunţ de începere proiect “Cresterea eficientei energetice a unui numar de sase blocuri de locuinte din orasul Balan, judetul Harghita”
Anunţ de începere proiect
“Cresterea eficientei energetice a unui numar de sase blocuri de locuinte din orasul Balan, judetul Harghita”
Proiectul “Cresterea eficientei energetice a unui numar de sase blocuri de locuinte din orasul Balan, judetul Harghita”, cod SMIS 119270, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, implementat de către UAT orasul Balan, are o valoare totală de 6.404.259,19lei,din care 3.492.194,72 lei reprezintă finanţare nerambursabilă.
Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia de Dezvoltare Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.
Proiectul se derulează în perioada 21.02.2019 – 31.05.2022. Obiectivul general al proiectului “Cresterea eficientei energetice a unui numar de sase blocuri de locuinte din orasul Balan, judetul Harghita”, constă în reabilitarea unui numar de sase blocuri de locuinte care inregistreaza consumuri energertice mari in scopul cresterii eficientei energetice a acestora precum si reducerii costurilor de intretinere a acestora si imbunatatirii conditiilor de locuit.Îndeplinirea acestui obiectiv va ajuta la reducerea consumului anual de energie electrica, reducerea cantitatii emisiilor de CO2 precum si imbunatatirea conditiilor de locuit pentru gospodariile situate in cele 6 blocuri de locuinte din orasul Balan, judetul Harghita.    vizualizeaza
|
|
|
|
|
|