Delimitarea si numerotarea secţiilor de votare din Oraşul Bălan
Se delimitează şi se numerotează secţiile de votare în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, conform anexei nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta dispozitie
În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru  membrii din România în Parlamentul Euroepan din anul 2019;

            Văzând referatul secretarului oraşului Bălan cu nr. 2204 /24.04.2019 prin care se propune emiterea dispoziţiei primarului privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din Oraşul Bălan,în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru  membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, anexăm delimitarea
|
|
|
|
|
|