ANUNT

Primaria Orasului Balan face cunoscut ca in baza art. 226 din Legea 207/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, s-au emis Somatii si Titluri executorii pentru debitorii din anexa nr. | .
Prezentele acte administrative se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului .
Debitorii sunt somati si achite suma datorata bugetului local sau sa faca dovada platii acesteia la sediul institutiei. In caz contrar, executarea silita va continua cu masurile prevazute de lege .
Actele administrative emise pot fi consultate de titularii acestora, la compartimentul Taxe si impozite din cadrul Primariei Orasului Balan .
Prezentul anunt in conformitate cu art. 47, alin. (4) din Codul de procedura fiscala, constituie confirmare de primire a somatiilor si a Titlurilor executorii emise in conditiile legii, fiind opozabil debitorilor .    ACCESEAZA

|
|
|
|
|
|