Anunţ
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN  cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată   a următorului post contractual  vacant: ADMINISTRATOR în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Bălan, compartiment cultură, educaţie, sport.
ANUNŢ
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN  cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată   a următorului post contractual  vacant:
 
ADMINISTRATOR

în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Bălan, compartiment cultură, educaţie, sport
 
          Nivelul studiilor: medii
          Vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară
          Data limită depunere dosare: în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial
          Selecţia dosarelor: 26 aprilie 2018 ora 10.
          Proba scrisă:  30 aprilie  2018 ora 10 Primăria Bălan. Sala de şedinţe.
          Proba de interviu – 02 mai 2018, ora 10:00 .Primăria Bălan. Sala de şedinţe.
          Date contact secretar concurs: Barok Gyongyver 0266330335.
|
|
|
|
|
|