Hotărâre cuantum despăgubiri
Hotărârea comisiei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată
Primăria Oraşului Bălan aduce la cunoştinţă publică hotărârea comisiei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată situată pe amplasamentul proiectului "Reabilitarea şi Extinderea Sistemului de Alimentare cu Apă, eabilitarea şi Extinderea Sistemului de Canalizare, Reabilitare Staţie de Tratare a Apei şi a Staţiei de Epurare, Oraş Bălan, Judeţ Harghita", care constituie coridorul de expropriere.


Hotărâre cuantum despăgubiri pentru exproprierea pentru cauză de utilitate publică - descarcă
|
|
|
|
|
|