ANUNT IMPORTANT
TINERII – BĂRBAŢI care au împlinit 18 ani că în termen de 6 luni de la data împlinirii vârstei de 18 ani SUNT OBLIGAŢI să se prezinte la Centrul Militar Harghita pentru luarea în evidenţa militară.
ANUNŢ


Oraşul Bălan prin Primar, cu sediul în Bălan, strada 1 Decembrie nr. 25, jud. Harghita,
Anunţă TINERII – BĂRBAŢI care au împlinit 18 ani că în termen de 6 luni de la data împlinirii vârstei de 18 ani SUNT OBLIGAŢI să se prezinte la Centrul Militar Harghita pentru luarea în evidenţa militară.
Neîndeplinirea obligaţiei de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 şi 300 de lei.
|
|
|
|
|
|