Decizie şi comisie expropriere
Primăria Oraşului Bălan aduce la cunoştinţă publică decizia şi comisia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată situată pe amplasamentul proiectului "Reabilitarea şi Extinderea Sistemului de Alimentare cu Apă, eabilitarea şi Extinderea Sistemului de Canalizare, Reabilitare Staţie de Tratare a Apei şi a Staţiei de Epurare, Oraş Bălan, Judeţ Harghita", care constituie coridorul de expropriere.


Decizie HCL exproprierea pentru cauză de utilitate publică - descarcă
Comisie prin Dispoziţia primarului privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică - descarcă
|
|
|
|
|
|