Anunţ cu privire la zidul de sprijin de pe Str. Patriarh Elie Miron Cristea
Anunţ cu privire la zidul de sprijin de pe Str. Patriarh Elie Miron Cristea
Valoarea totală a cheltuielilor pentru acest obiectiv este de 103 200 RON din care suma de 90 000 RON pentru executarea lucrărilor şi respectiv 13 200 RON pentru elaborarea documentaţiilor de execuţie.

Anunţ cu privire la zidul de sprijin de pe Str. Patriarh Elie Miron Cristea

Scurt Istoric

Pe Str. Patriarh Elie Miron Cristea, aflată în imediata vecinătate a clădirilor Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu, a existat până în anul 2011, un zid de sprijin vechi, care menţinea stabil versantul din aval de clădirile liceului.

Din observaţiile făcute de către reprezentanta biroului: “Disciplina în Construcţii, Autorizare, Avizare”, a reieşit că a avut loc o intervenţie neautorizată la zidul de sprijin existent care ar fi putut crea fenomenul de alunecare de teren ce ar fi pus în pericol siguranţa clădirilor din amonte ale liceului.

Se face referire la intervenţia neautorizată care a avut loc în lunile 08 -09 din 2011 şi care a fost efectuată de către D-l Ioan Vlad. În sprijinul acestei afirmaţii cităm din declaraţia depusă de către Preotul Paroh Ortodox, Dumitru Panaite, la Primăria Oraşului Bălan (înregistrată cu nr. 6775 din 08.12.2011): “D-l Ioan Vlad a participat la lucrări sub aspect conceptual şi a oferit un substanţial sprijin material”.

În momentul constatării intervenţiei neautorizate s-a procedat de către Biroul: “Disciplina în Construcţii, Autorizare, Avizare” din cadrul Primăriei Oraşului Bălan, la informarea autorităţilor locale (Primar, Consiliul Local Bălan şi Secretarul Primăriei) prin adresa nr. 5048 din 09.2011. De asemenea, prin referatul nr. 4390 din 07.2011, adresat Primarului localităţii, s-a solicitat convocarea persoanelor implicate (respectiv Consilier Local, Vlad Ioan Daniel şi Preot, Panaite Dumitru) şi sancţionarea acestora conform legii.

Situaţie actuală

Având în vedere că prin intervenţia asupra zidului de sprijin existent s-a creat pericolul alunecărilor de teren, Primăria Oraşului Bălan a inclus în lista de investiţii lucrarea privind construirea unui nou zid de sprijin. Această lucrare devenind de strictă urgenţă pentru a evita producerea de daune materiale (punerea în pericol a clădirilor) şi a evita punerea în pericol a siguranţei elevilor, personalului didactic şi a persoanelor care tranzitează zona înspre Biserica Ortodoxă.

În vederea executării lucrărilor a fost elaborată în perioada 2012-2013 documentaţia necesară execuţiei lucrărilor (Studiu Geotehnic, Expertiză Tehnică, Proiect Tehnic + detalii de execuţie). În bugetul Consiliului Local Bălan pentru anul 2014 a fost prevăzută suma necesară executării lucrărilor.

Valoarea totală a cheltuielilor pentru acest obiectiv este de 103 200 RONdin care suma de 90 000 RON pentru executarea lucrărilor şi respectiv 13 200 RON pentru elaborarea documentaţiilor de execuţie.

Menţionăm că prin adresa nr. 22312 din 15.10.2014, Consiliul Judeţean Harghita ne-a anunţat că va contribui cu suma de 30 000 RON la plata execuţiei lucrărilor, Consiliul Local Bălan urmând să suporte integral restul de 73 200 RON.

Menţionăm că lucrările sunt în faza de finalizare.

Primăria Oraşului Bălan

|
|
|
|
|
|